พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จะปิดชั่วคราว

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จะปิดชั่วคราวเพื่อบูรณะซ่อมแซมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้เข้าชมอีกครั้งในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางพิพิธภัณฑ์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในโอกาสต่อไป

FB_IMG_1513054278344